รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


จำนวนผู้อ่านบทความ : 150

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

Download

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Download

ไวรัสโคโรนา (COVID-19)


จำนวนผู้อ่านบทความ : 150

ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไวรัส

 

 

 

แบบ ชม.3 และ ชม.4

 

สปอตวิทยุ COVID-19

  สปอตวิทยุ COVID-19

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต ตำบลแม่วินรณรงค์โควิด2019 https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/new3.gif

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต จังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/new3.gif

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอตวิทยุ วัคซีนโควิด

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอตรณรงค์โคโรน่า 2019 ภาษาไทย

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอตรณรงค์โคโรน่า 2019 ภาษาเหนือ

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต สาธารณสุขโควิค19

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต COVID-19 ภาษาไทย

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต COVID-19 ภาษากะเหรี่ยง

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต COVID-19 ภาษาม้ง

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต COVID-19 ภาษาไทใหญ่

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต COVID-19 ภาษาเมี่ยน

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต COVID-19 ภาษาลีซู

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต COVID-19 ภาษาอาข่า

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต COVID-19 คำไทย-ชาย

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต COVID-19 คำไทย-หญิง

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต COVID-19 คำเมืองชาย

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต COVID-19 คำเมืองหญิง

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต สั่งนางสู้โควิด19

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต กักตัวเงียบคนเดียว

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต โควิดในมิติพระพุทธศาสนา

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต ปรบมืออย่างเดียว โควิด-19 เอาไม่อยู่

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต อีกหนึ่งแรงใจ

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต ซิงเกิ้ล อ้อม

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต ซิงเกิ้ล เค

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png สปอต ชีวิตต้องสู้

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png ตอนที่ 1 - 8 วิธีปฎิบัติป้องกันโรคโควิด19

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png ตอนที่ 2 - ดูแลผู้สูงอายุช่วงโควิด19

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png ตอนที่ 3 - Activity At Home ปลอดภัย

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png ตอนที่ 4 - 7 ขั้นตอนล้างมือป้องกันโควิด19

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png ตอนที่ 5 - เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ลดเสี่ยงโควิด19

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/images/next3.png ตอนที่ 6 - วิธีทดสอบผิวแพ้แอลกอฮอล์เจล

 

สถานการณ์

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/coronavirus_situation.php


จำนวนผู้อ่านบทความ : 150