สปสช.ตำบลแม่วิน


จำนวนผู้อ่านบทความ : 287

ประกาศ

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีนโยบายที่จะดำเนินงานสร้างสุขภาพ ให้แก่ พี่น้องประชาชน ชาวตำบลแม่วิน เรียนเชิญ หน่วยงานสาธารณสุข ชมรม องค์กรต่าง ๆ ในระดับหมู่บ้าน ร่วมเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สนใจติดต่อที่งานกองทุน อบต.แม่วิน โทร. 053-027777 ต่อ 16 

***โดยคณะกรรมการกองทุน***