ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


จำนวนผู้อ่านบทความ : 982

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


- ทางจดหมาย : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เลขที่ 9 หมู่ที่ 15

ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

- ทางโทรศัพท์ : 053 027777 , 053 027778 , 053 027779

- ทาง e-mail address : maewin@live.com

- ทาง Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003472896655