ร้องเรียนการทุจริต


จำนวนผู้อ่านบทความ : 872

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Download

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์

ดาวโหลดไฟล์ PDF : /Uploads/files/คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์.pdf