แผนการใช้จ่ายงบประมาณ


จำนวนผู้อ่านบทความ : 565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

เข้าดูข้อมูล

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

ลำดับ

รายการ

ไฟล์แนบ

1

แผนการใช้จ่ายเงินรวม อบต.แม่วิน

2

แผนการใช้จ่ายเงิน-สำนักปลัด

3

แผนการใช้จ่ายเงิน-กองคลัง

4

แผนการใช้จ่ายเงิน-กองการศึกษา

5

แผนการใช้จ่ายเงิน-กองช่าง

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

ลำดับ

รายการ

ไฟล์แนบ

1

แผนการใช้จ่ายเงินรวม อบต.แม่วิน

2

แผนการใช้จ่ายเงิน-สำนักปลัด

3

แผนการใช้จ่ายเงิน-กองคลัง

4

แผนการใช้จ่ายเงิน-กองการศึกษา

5

แผนการใช้จ่ายเงิน-กองช่าง

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

ลำดับ

รายการ

ไฟล์แนบ

1

แผนการใช้จ่ายเงินรวม อบต.แม่วิน

2

แผนการใช้จ่ายเงิน-สำนักปลัด

3

แผนการใช้จ่ายเงิน-กองคลัง

4

แผนการใช้จ่ายเงิน-กองการศึกษา

5

แผนการใช้จ่ายเงิน-กองช่าง