องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ 7 บ้านห้วยหยวก

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ 7 บ้านห้วยหยวก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตและซ่อมแซมผิวถนนเดิม หมู่ 6 บ้านแม่มูต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตและซ่อมแซมผิวถนนเดิม หมู่ 6 บ้านแม่มูต

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและซ่อมแซมผิวถนนเดิม หมู่ 6 บ้านแม่มูต

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและซ่อมแซมผิวถนนเดิม หมู่ 6 บ้านแม่มูต

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ

รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ

รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 หย่อมบ้านห้วยเย็นม้ง บ้านม่อนยะ

รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 หย่อมบ้านห้วยเย็นม้ง บ้านม่อนยะ

รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านห้วยอีค่าง

รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านห้วยอีค่าง

รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง

รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านห้วยโป่ง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านห้วยโป่ง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านห้วยเย็น

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านห้วยเย็น

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านแม่เตียน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านแม่เตียน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านป่าไผ่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านป่าไผ่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านแม่เตียนม้ง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านแม่เตียนม้ง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านสบวิน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านสบวิน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโป่งสมิต

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโป่งสมิต

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านขุนป๋วย

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านขุนป๋วย

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านม่อนยะ หย่อมห้วยเย็นม้ง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านม่อนยะ หย่อมห้วยเย็นม้ง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านห้วยอีค่าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านห้วยอีค่าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ

ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านขุนวิน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านขุนวิน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านหนองมณฑา

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านหนองมณฑา

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านใหม่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านใหม่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 14 บ้านห้วยยาว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 14 บ้านห้วยยาว

รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านแม่สะป๊อก

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งบ 707,491.04

แผนการจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 งบ 150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18

โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านม่อนยะ หมุ่ที่ 13 งบ 300,000

ก่อสร้างลานกีฬา บ้านม่อนยะ หมุ่ที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 งบ 280,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่องล้อรถ บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 11 งบ 280,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่องล้อรถ บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 7 งบ 151,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่มูต หมู่ที่ 6 งบ 300,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่มูต หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่องล้อรถ บ้านแม่สะป๊อกเหนือ หมู่ที่ 5 งบ 100,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่องล้อรถ บ้านแม่สะป๊อกเหนือ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่องล้อรถ บ้านแม่สะป๊อก-ผาหม่น หมู่ที่ 5 งบ 200,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่องล้อรถ บ้านแม่สะป๊อก-ผาหม่น หมู่ที่ 5

โครงการขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร หมู่ที่ 17 งบ 100,000

โครงการขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร หมู่ที่ 17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 19

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 19

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนป๋วย หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนป๋วย หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเย็น หมู่ที่ 18 งบประมาณ 150,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเย็น หมู่ที่ 18 งบประมาณ 150,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมณฑา หมู่ที่ 16 งบประมาณ 150,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมณฑา หมู่ที่ 16 งบประมาณ 150,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่องล้อรถ บ้านขุนวาง หมู่ที่ 12 งบประมาณ 144,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่องล้อรถ บ้านขุนวาง หมู่ที่ 12 งบประมาณ 144,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 269,200 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 269,200 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยข้าวลีบ หมู่ที่ 8 งบประมาณ 130,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยข้าวลีบ หมู่ที่ 8 งบประมาณ 130,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 4 งบประมาณ 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 4 งบประมาณ 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 300,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 300,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยอีค่าง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 110,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยอีค่าง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 110,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยเย็น

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยเย็น

ประกาศราคารกลางอาคารพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยเย็น

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเย็น

ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18

ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18

ร่างประกาศขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18

ร่างประกาศขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 13 โครงการ

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ประกาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

แสดงตารางราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ

แสดงตารางราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ประกาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 โครงการ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 โครงการ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 โครงการ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 โครงการ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางและจุดติดตั้ง ตามโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 14 จุด

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางและจุดติดตั้งโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพี จำนวน 14 จุด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 004/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558

TOR ตามโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 14 จุด

ประชาสัมพันธ์ TOR โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพี จำนวน 14 จุด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558

การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพี จำนวน 14 จุด

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพี จำนวน 14 จุด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพี จำนวน 14 จุด

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพี จำนวน 14 จุด ในพื้นที่ตำบลแม่วิน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 14 จุด

ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพี จำนวน 14 จุด ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558

ประชาสัมพันธ์การประมาณราคาและแบบแปลนโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานหมู่บ้าน

ประชาสัมพันธ์การประมาณราคาและแบบแปลน ตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานหมู่บ้าน บ้านแม่มูต หมู่ที่ 6 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และเลขที่เอกสารสอบราคาจ้าง 003/2559 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558

ประชาสัมพันธ์การประมาณราคาและแบบแปลนโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมผนังกันดิน

ประชาสัมพันธ์การประมาณราคาและแบบแปลน ตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาพร้อมผนังกันดิน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และเลขที่เอกสารสอบราคาจ้าง 003/2559 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558

ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ตามประกาศลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 1. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาพร้อมผนังกันดิน 2. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานหมู่บ้าน

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 003/2559 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาพร้อมผนังกันดิน 2. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานหมู่บ้าน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมผนังกันดิน 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานหมู่บ้าน

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคาที่เหมาะสมในการจ้าง4

ประชาสัมพันธ์การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคาที่เหมาะสมในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จำนวน 2 แห่ง (ราคากลาง)

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคาที่เหมาะสมในการจ้าง3

ประชาสัมพันธ์การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคาที่เหมาะสมในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จำนวน 2 แห่ง (เมนูอาหาร)

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคาที่เหมาะสมในการจ้าง2

ประชาสัมพันธ์การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคาที่เหมาะสมในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จำนวน 2 แห่ง

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคาที่เหมาะสมในการจ้าง1

ประชาสัมพันธ์การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคาที่เหมาะสมในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จำนวน 2 แห่ง

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่วิน เลขที่ 002/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนวาง

เอกสารจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนวาง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่วิน เลขที่ 001/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนวาง หมู่ที่ 12 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมซื้อท่อพีวีซี บ้านผาหม่น หมู่ 5

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมซื้อท่อพีวีซี บ้านผาหม่น หมู่ 5 ต.แม่วิน ขนาดความจุ 11 ลูกบาศก์เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถัง 2.00 เมตร ความสูงถัง 3.60 เมตร พร้อมจัดซื้อท่อพีวีซี ระยะทาง 3,520 เมตร

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวจับ ทางลงน้ำตกแม่วาง หมู่ 5 บ้านแม่สะป๊อก

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวจับ ทางลงน้ำตกแม่วาง หมู่ 5 บ้านแม่สะป๊อก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.10

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 13/2558

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 13/2558 โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ลงวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

ตารางแสดงการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

ตารางแสดงราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ 28 ส.ค. 58 ตามแนวทางของ ป.ป.ช.

ตารางแสดงราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ตารางแสดงการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ตามแนวทางของ ป.ป.ช.

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 012/2558 ลงวันที่ 28 ส.ค. 58

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. -10 ก.ย. 58 จำหน่ายเอกสาร ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เอกสารสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 005/2558 ลงวันที่ 28 ส.ค. 58

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประชาสัมพันธ์การสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. 58-10 ก.ย. 58 จำหน่ายเอกสาร ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ราคากลางก่อสร้าง การประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

เผยแพร่ราคากลางตามประกาศของ ป.ป.ช. ในการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอเผยแพร่การประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เลขที่ E7-10/58

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 4

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 4 เลขที่ E10/58 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 3

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 3 เลขที่ E9/58 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 2

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 2 เลขที่ E8/58 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 1

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 1 เลขที่ E7/58 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

ประกาศโครงการก่อสร้างจ้างเหมาประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 4 โครงการ

เผยแพร่ราคากลางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน (2)

เผยแพร่ราคางานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน

เผยแพร่ราคากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว หมู่ที่ 14

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่วิน (2)

เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว หมู่ที่ 14

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่วิน

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6/2558 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว หมู่ที่ 14

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/2558 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่วิน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ

จำหน่ายเอกสารชุดละ 1,000 บาท ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2558

เผยแพร่ราคากลาง ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (โครงการที่ 12)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

เผยแพร่ราคากลาง ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (โครงการที่ 11)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

เผยแพร่ราคากลาง ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (โครงการที่ 10)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

เผยแพร่ราคากลาง ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (โครงการที่ 9)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

เผยแพร่ราคากลาง ตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (โครงการที่ 8)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

เผยแพร่ราคากลาง ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (โครงการที่ 7)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

เผยแพร่ราคากลาง ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (โครงการที่ 6)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

เผยแพร่ราคากลาง ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (โครงการที่ 5)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

เผยแพร่ราคากลาง ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (โครงการที่ 4)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

เผยแพร่ราคากลาง ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (โครงการที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วไป

เผยแพร่ราคากลาง ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (โครงการที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

เผยแพร่ราคากลาง ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ออกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นั้น บัดนี้มีการแก้ไขประกาศสอบราคาฉบับดังกล่าวในเรื่องของ วัน เวลา การจำหน่าย การยื่น และการเปิดซองสอบราคาใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารสอบราคา จำนวน 12 โครงการ

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ ติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2558 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-027778

ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีพิเศษ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ

ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ

ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำฝายแม่ป๋วย (ฝั่งซ้าย) new

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำฝายแม่ป๋วย (ฝั่งขวา) new

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำฝายแม่ป๋วย (ฝั่งซ้าย) พร้อมป้ายโครงการ 2.โครงการก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำฝายแม่ป๋วย (ฝั่งขวา) พร้อมป้ายโครงการ new

เอกสารสอบราคาจัดซึ้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เอกสารสอบราคาจัดซึ้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุถัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุถัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งวงเงินงบประมาณ 144,450 บาท

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ บ้านแม่เตียน 1 โครงการ บ้านห้วยโป่ง 1 โครงการ บ้านแม่มูต 1 โครงการ และ บ้านผาหม่น 1 โครงการ

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ ประจำปีงบประมาณ 2558

ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ ประจำปีงบประมาณ 2558

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ ภาคเรียนที่ 1/2558 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2558 ราคากลาง 20 บาท/คน/วัน วงเงิน 225,600 บาท

เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้าง 6 โครงการ

เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้าง 6 โครงการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน จำนวน 8 จุด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ

โครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายหมู่บ้าน และ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาวและศููนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตอง

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านห้วยตอง

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558

แจ้งยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง

แจ้งยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 โครงการ

สอบราคาโครงการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินสอบราคาโครงการก่อสร้าง

เอกสารสอบราคาการซื้อครุภัณฑ์อื่น รายการเต๊นท์

รายละเอียดเอกสารสอบราคาซื่้อเต๊นท์ ประจำปีงบประมาณ 2557

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น รายการเต๊นท์ ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีความประสงค์สอบราคาเต๊นท์ จำนวน 13 หลัง ราคากลาง 221,000 บาท

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล

แนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน ราคากลาง 896,000 บาท

แนบท้ายประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557

แนบท้ายประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557