ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


จำนวนผู้อ่าน : 12

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เข้าดูข้อมูล

 

 

 

ลำดับ

รายการ

ไฟล์แนบ

1

รายงานข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2

รายงานข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3

รายงานข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 

ลำดับ

รายการ

ไฟล์แนบ

1

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Download