รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


จำนวนผู้อ่าน : 24

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ลำดับ รายการ ไฟล์แนบ
1 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.แม่วิน 2562
2 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.แม่วิน 2563