การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล


จำนวนผู้อ่าน : 44

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Download

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.แม่วิน

ลำดับ

รายการ

ไฟล์แนบ

1

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

  • ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

 

  • แผนพัฒนาบุคลากร

 

 

 

 

2

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

  • ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

3

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล

เอกสารแนบ