การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


จำนวนผู้อ่าน : 149

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารแนบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารแนบ