การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


จำนวนผู้อ่าน : 53

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอกสารแนบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอกสารแนบ