ช่องทางร้องเรียนการทุจริต


จำนวนผู้อ่าน : 5

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เลขที่ 9 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ 0 5302 7777 - 9

โทรสาร 0 5302 7777 - 9 ต่อ 22

E-mail : maewangsao74201@live.com

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

Website : maewin.net