แจ้งเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


จำนวนผู้อ่าน : 9

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์

ดาวโหลดไฟล์ PDF : /Uploads/files/คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์.pdf

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี