ผลิตภัณฑ์ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ดินแดนพฤกษา ดอยธาตุงามตา หัตถกรรมลือไกล ท่องไพรแม่วิน

ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยกลุ่มหัตกรรมจากไม้แม่วินเรือจำลอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่