ซ่อมแซมถนนเนื่องจากดินสไลด์


จำนวนผู้อ่าน : 1

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด นำเครื่องจักรกลเข้าปรับเกลี่ยและซ่อมแซมถนนเนื่องจากดินสไลด์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา บริเวณหมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง หมู่ 14 บ้านห้วยยาว และหมู่ 16 บ้านหนองมณฑา