นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ "คนดีศรีแม่วาง"


จำนวนผู้อ่าน : 1

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางเกศริน  ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ "คนดีศรีแม่วาง" ณ หอประชุมอำเภอแม่วาง ในการนี้อำเภอแม่วาง กิ่งกาชาดอำเภอแม่วาง และองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วิน นำโดยนายพีระศักดิ์  ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง นางนริศรา ธีรบดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่วาง ได้มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ทำประโยชน์ และความดีต่อสังคม ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการโครงการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จริงจัง และเป็นรูปธรรม แก่บ้านแม่มูต หมู่ที่ 6 และบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 11