โครงการซัมเมอร์หรรษา ประจำปี พ.ศ.2561


จำนวนผู้อ่าน : 1

     เมื่อวันที่ 24 -27 เมษายน 2561 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการซัมเมอร์หรรษา ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกที่เหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตต่อไป