ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)


จำนวนผู้อ่าน : 1

     อบต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ระดับปฏิบัติงาน / ชำนานญงาน / อาวุโส) จำนวน 3 อัตรา