องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

หมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านสบวิน


ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน


เอกสารแนบ : ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)