แก้ปัญหาที่ดินทำกิน


จำนวนผู้อ่าน : 1

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกฎหมายนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์พลเมืองชาวตำบลแม่วินในการแก้ใขปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ยังใม่มีเอกสารสิทธโดยมีท่านนายอำเภอเป็นประธานองค์กรภาคีเครือข่างต่างผญบ,สอบตภาคประชาชนตัวแทนผอสำนักป่าใม้ที่1หัวหน้าส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่