พิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ


จำนวนผู้อ่าน : 1

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 พิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงรุ่นที่2 ปีงบประมาณ2564 จัดโดย กศน.อำเภอแม่วางร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอแม่วางและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข ในการอบรมครั้งนี้ได้มี2นายกหญิงแกร่งของแม่วางคือ นางประทุม ปิยะพันธโอภา นายกเทศมนตรีตำบลแม่วางและนางเกศริน ตุ่นแก้ นายกอบต.ตำบลแม่วินเข้าร่วมอบรมด้วย