มอบที่นอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง


จำนวนผู้อ่าน : 1

วันที่ 7 มิถุนายน 254 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ไปมอบที่นอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นแผลกดทับและต้องขอขอบคุณแม่เล็กที่เป็นสะพานบุญให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน