องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Blue Tao Elephant


ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


มูลนิธิโครงการหลวง

ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่วินได้เป็นที่ตั้งของโครงการหลวงถึง 4 โครงการ


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


เอกสารแนบ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561