องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Blue Tao Elephant


ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


ปางช้างห้วยโป่ง


เอกสารแนบ : ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อม กับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง

 

จ้าของควานช้าง : นายสมัญ    ชัยชื่น
จำนวน   :   11   เชือก
ที่อยู่  :    หมู่ 11  บ้านหัวยโป่ง  ต.แม่วิน อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  50360  (ด้านหลัง สท.ต แม่วิน)
การบริการ  :   ขี่ช้าง 
ขี่ช้าง   คิดเป็นเชือก  เชือกละ  300  บาท/เที่ยว/2คน   ระยะการเดินทางประมาณ  1  ชั่งโมง  ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย  พร้อม กับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง   ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเป็นอย่างดีสามารถติดต่อ 
ป้าภา       โทร.        086-1840466
ป้าทิพย์    โทร.        086-1946697