องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


น้ำตก

น้ำตก แม่วาง ,น้ำตกแม่สะป๊อก ,น้ำตกผาหม่น เป็นต้น


ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


กิจกรรม 3 กิจกรรม


เอกสารแนบ : เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ถนนสายหลัก บ้านกาด - แม่วิน (ทางหลวงชนบท ที่ ชม 4016) และแม่น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ถนนสายหลัก บ้านกาด - แม่วิน (ทางหลวงชนบท ที่ ชม 4016) และแม่น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้
 
กิจกรรม ชวนล่องแพเก็บขยะในน้ำ คืนความสวยงามให้แม่น้ำวาง
กิจกรรม รณรงค์ห้องน้ำสาธารณะ สะอาดเพื่อการท่องเที่ยวแม่วิน
กิจกรรม รวมพลังทำความสะอาดถนน เก็บขยะสองข้างทางเพื่อการท่องเที่ยวแม่วิน