ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง


จำนวนผู้อ่าน : 8

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566