Update !!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จ้างทำงานตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศ
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์จ้างทํางานช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 2566
ให้มารายงานตัว วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อ

 

เรื่อง การดำเนินงานโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเด็กนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ ที่มีอายุ 15 ปี บริบูรณ์ (เกิดก่อน 3 เมษายน 2551) และอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน เข้าร่วมโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม ประจำปี 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 ที่ อบต.แม่วิน

อัตราจ้างงานวันละ 200 บาท ทำงานวันและเวลาราชการ เวลาจ้างงานรวม จำนวน 125 วัน ผู้สนใจสามารถมารับใบสมัครได้ที่งานพัฒนาชุมชน

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

คลิก !!! ประกาศรับสมัคร

คลิก !!! ใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 7777 - 9 ต่อ 19 (ในเวลาราชการ)

หรือที่ Facebook อบต.แม่วิน คลิก!!! Facebook อบต.แม่วิน