องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ปางช้าง Elephant Junglesanckaay (Rambo)


มาตรฐานการปฏิบัติงาน


มาตรฐานการปฏิบัติงาน


 

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร PDF : /Uploads/files/คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf