องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้างห้วยโป่ง

ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อม กับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง


ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


ปางช้าง Blue Tao Elephant


การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม


การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม


 

การประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร PDF : /Uploads/files/ประชาคมหมู่บ้าน - แผน.pdf