องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Doi inthanon


มูลนิธิโครงการหลวง

ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่วินได้เป็นที่ตั้งของโครงการหลวงถึง 4 โครงการ


ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ


 

ดาวโหลดเอกสาร PDF

/Uploads/files/รายการการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม 2561.pdf