องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

น้ำตก

น้ำตก แม่วาง ,น้ำตกแม่สะป๊อก ,น้ำตกผาหม่น เป็นต้น


ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


ปางช้าง Hug Elephant


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


 

ดาวโหลดเอกสาร PDF

/Uploads/files/รายงานผลการใช้จ่าย งปม 2561(1).pdf