องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


ปางช้าง นายบุญสม สิทธิ์คงดิลง , นายจาติพงศ์ พะละสู่


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562


ดาวโหลดไฟล์ PDF

http://www.maewin.net/admin/core/File/981.pdf