รายงานของผู้สอบบัญชี / รายงานการเงิน


จำนวนผู้อ่าน : 9

วันที่ หัวข้อ ไฟล์แนบ
11/05/2565  รายนงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
10/02/2564  รายนงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
10/0/2563  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

 

 * รายงานของผู้สอบบัญชี /รายงานการเงิน ประจำปี 2567
 *รายงานของผู้สอบบัญชี /รายงานการเงิน ประจำปี 2566
 * รายงานของผู้สอบบัญชี /รายงานการเงิน ประจำปี 2565
 * รายงานของผู้สอบบัญชี /รายงานการเงิน ประจำปี 2564