แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


จำนวนผู้อ่าน : 78

คลิกเพื่ออ่าน แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์

ดาวโหลดไฟล์ PDF : คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี