สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567