รายงานตามนโยบาย No gift policy


จำนวนผู้อ่าน : 19

 

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 OIT o28 รายงานการรับของขวัญและของกำนันตามนโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2 OIT o29 สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกเพื่อดาวน์โหลด