ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ดินแดนพฤกษา ดอยธาตุงามตา หัตถกรรมลือไกล ท่องไพรแม่วิน

โครงการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เเผ่นรองซับการขับถ่ายเเละผ้าอ้อมทางเลือก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วิน อลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วิน หัวหน้าสำนัก พร้อมประธานผู้สูงอายุ

การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : GIS ( ART MAP)

การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : GIS ( ART MAP)

ประชาสัมพันธ์ผลงานการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ทำกิจกรรมปลูกป่า

ประชาสัมพันธ์ผลงานการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ทำกิจกรรมปลูกป่า

ธนาคารน้ำใต้ดิน

ธนาคารน้ำใต้ดิน ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน 1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้

การใช้บริการประชาชน แอปพลิเคชัน FireD (ไฟดี)

การใช้บริการประชาชน แอปพลิเคชัน FireD (ไฟดี)

โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอตำบลแม่วิน กิจกรรมทอผ้า

โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอตำบลแม่วิน กิจกรรมทอผ้า

โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอตำบลแม่วิน กิจกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอตำบลแม่วิน กิจกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

โครงการปฏิบัติการ Eco-Print ทุนทางธรรมชาติสร้างรายได้สู่ชุมชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ธนาคารออมสิน ภาค 8

โครงการปฏิบัติการ Eco-Print ทุนทางธรรมชาติสร้างรายได้สู่ชุมชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ธนาคารออมสิน ภาค 8

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ธน

โครงการครัวไทยตำบลแม่วิน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ธนาคารออมสิน ภาค 8

โครงการครัวไทยตำบลแม่วิน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ธนาคารออมสิน

เรือใบไม้จากวิสาหกิจชุมชนบ้านสบวิน ตำบลแม่วิน

เรือใบไม้จากวิสาหกิจชุมชนบ้านสบวิน ตำบลแม่วิน

ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ จากวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่มูต

ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ จากวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่มูต

โครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทางตำบลแม่วิน

โครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทางตำบลแม่วิน

กิจกรรมล่องแพเก็บขยะแม่น้ำแม่วาง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมล่องแพเก็บขยะแม่น้ำแม่วาง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ 2566

การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ 2566

กาดข่วงเมืองวิน ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2566

กาดข่วงเมืองวิน ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมที่ 1 โครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมธนาคารขยะตำบลแม่วิน

โครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมธนาคารขยะตำบลแม่วิน

การรณรงค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก ตำบลแม่วิน

การรณรงค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก ตำบลแม่วิน

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2566

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง อแม่วาง จ.เชียงให

จัดนิทรรศการเผยแพร่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิช ปีงบประมาณ 2566

จัดนิทรรศการเผยแพร่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิช ปีงบประมาณ 2566 ณ งานมหัศจรรย์แม่วางประจำปี 2566

โครงการปลูกป่า บวชป่า เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2566

โครงการปลูกป่า บวชป่า เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2566

จัดนิทรรศการเผยแพร่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิช

จัดนิทรรศการเผยแพร่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิช ในงานมหัศจรรย์แม่วาง ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 18-25

ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ 2566ที่อำเภอพร้าว

ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรทพืช การพิมลายผ้าแบบสีธรรมชาติ (Eco printng ) โดยการใช้ประโยชน์จากต

โครงการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งในพื้นที่ตำบลแม่วิน

วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม 2566 นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน รองนายกอบต.แม่วิน ประ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) รายละเอียดดังนี้ ****สำหรับผู้

ประกาศ อบต.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วิน ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

สาธารณสุขเคลื่อนที่

ลงพื้นที่เยียมผู้ป่วยติดบ้าน - ติดเตียง

โครงการรณรงค์เเละป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลเเม่วิน

กิจกกรรมอบรมรณรงค์เเละป้องกันโรคติดต่อ

กิจกรรมอบรมออกเเบบลวดลายบนผ้า Eco-print

อบต.เเม่วินร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8

กิจกรรมอบรมเเนวคิดทุนทางธรรมชาติสร้างรายได้ปฏิบัติการ Eco-Print ทุนทางธรรมชาติสร้างรายได้สู่ชุมชน

อบต.เเม่วินร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูงตำบลเเม่วิน

กิจกรรมปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง(ขุนวาง)

กิจกรรมภายใต้"โครงการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งในพื้นที่อำเภอเเม่วาง"

กิจกรรมสร้างเส้นทางสีชมพู ๑๑๐ ปี

 นางเกศริน ตุ่นเเก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วิน ร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสินภาค ๘ ภายใต้กิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

นางเกศริน ตุ่นเเก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วิน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ให

อบรมให้ความรู่้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้พิการในการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร

โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ให้ความรู้แก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ใ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตำบลแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้จัดกิจกรรม การพิมพ์ลายผ้าแบบสีธรรมชาติ Eco printing ภายใต้โครงการอนุรั

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

อบต.แม่วินได้มีการดำเนินการตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดกิจกรรมการบวชป่า และปลูกป่าเฉลิมพร

โครงการรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและสถานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565

ทาง อบต.แม่วิน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนส

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Update !!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จ้างทำงานตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

Update !!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จ้างทำงานตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน งบ

โครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายขุดดินถมดิน

มอบของเครื่องอุปโภค-บริโภคเเก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

นางเกศริน ตุ่นเเก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเเก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2565

การดำเนินงานโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (Update ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ยื่นใบสมัคร 8 เมษายน 2565)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณประจำป

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน รับสมัครระหว่างวันจันท

โครงการพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วินมีความประสงค์รับโอนย้าย (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน

เปิดตลาดนัดขยะ บ้านห้วยโป่ง

เปิดตลาดนัดขยะ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านห้วยโป่ง ตำบล แม่วิน อำเถอแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง และวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเด

โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน อบต.แม่วินร่วมกับ รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูนและ อสม.บ้านใหม่วังผาปูนร่วมกันตรวจคัดกรอ

โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2563

วัน อังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 อบต.แม่วินร่วมกับ รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูนและอสม.บ้านห้วยโป่งร่วมกันตร

โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ปรจำปี 2563

วัน จันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 อบต.แม่วินร่วมกับ รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูนและ อสม.บ้านสบวินร่วมกันตรวจ

เปิดตลาดนัดขยะ บ้านสบวิน

ณ บ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เปิดตลาดนัดขยะ บ้านใหม่วังฝาปูน

ณ บ้านใมหม่วังฝาปูน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เปิดตลาดนัดขยะ

ณ บ้านแม่มูต ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการจิตอาสา " เราทำ ดี ด้วยหัวใจ "

หน่วยพระราชทานและประชาชน จิตอาสา พัฒนาสิ่งสาธาณณประโยชน์ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ การประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหา

ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562

การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และการขออนุญาตตามข้อบังคับองค์การบร

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)

อบต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว “หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน (ทัวร์ป่า)”

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว “หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุ

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 25

กิจกรรม 3 กิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ถนนสายหลัก บ้านกาด - แม่วิน (ทางหลวงชนบท ที่ ชม 40

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ทำแนวกันไฟ และดับไฟป่า (เครือข่ายอาสาสมัคร ทสม.)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงป

โครงการซัมเมอร์หรรษา ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 24 -27 เมษายน 2561 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการซัมเมอร์หรรษา

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เก

พิธีเปิดอาคารศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.แม่วิน

เมื่อวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์อำนวยการป้องกันและ

กิจกรรม "จิตอาสา สู้ไฟป่าหมอกควัน"

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสา ส

ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดงานวันสตรีสากลตำบลแม่วิน ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินและกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่วิน ได้ร่วมกันจัดงาน "วันสตรีสากลตำบลแม่วิน ปร

การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่วิน "แม่วินเกมส์" ครั้งที่ 18

ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือก

กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (KICK OFF) อำเภอแม่วาง ประจำปี 2561

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา อบต.แม่วิน ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (KICK

กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะสองข้างทางถนนสายหลักตำบลแม่วิน

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมรณร

ของขวัญปีใหม่ มอบเด็กแรกเกิด ปี 2561

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับเด็กแรกเกิด ปี 2561

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถู

โครงการศึกษาดูงานการคัดแยกขยะอำเภอแม่วาง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความอนุเคราะห์เข้าทัศนศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อง

โครงการลดการบริโภคยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

เมื่อวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อง

โครงการตลาดประชารัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เพื่อรองรับผู้ประ

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้นำชุมชน

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุม อบต.แม่วิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่าง

โครงการ ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มาแจกผ้าห่มให้แก่ราษฎรตำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีธรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิเชียงใหม่สา

ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

อบต.แม่วิน ร่วมขับเคลื่อนนโยบายตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเน้นขายสินค้าของเกษต

พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมพิ

โครงการส่งเสริมการผลิตพืช-ผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรตำบลแม่วิน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการส่งเ

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

เมื่อวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกส

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน (ทัวร์ป่า)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ว

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอีค่าง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถ

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ได้จัดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรม ดี.เจ พบผู้ฟัง

เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียง

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมเด็กเล็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้มีพัฒนาการสมวัย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสร

โครงการปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมกับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักจ้าง จัดท

โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษ

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

เมื่อวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกส

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระรา

การจัดงานเวทีสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมข้อมูลทะเบียนประวัติ

มื่อวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดงานเวทีสานพลังความร่วมมือขับเคลื

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ออกประชาคม โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่

ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 จ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น)

ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

เพื่อนำเสนอสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญ

ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลาและสถานที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน

ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เฉพาะราย)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ปลอดการทุจริต ระยะที่ 2

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จังหว

โครงการรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและสถานที่สำคัญ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ก

โครงการสืบสานและฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงตำบลแม่วิน (ยี่เป็ง)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริห

โครงการกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค ปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 15 -16 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จั

โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ไ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

เมื่อวันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินและแกนนำชุมชน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และพิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

การตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดการตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อ

ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้

แห่เทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ร่วมแห่เทียนเข

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตำบลแม่วิน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ร่ว

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลาและสถานที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการไฟฟ้าสาธารณะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการไฟฟ้าสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการไฟฟ้าสาธารณะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการไฟฟ้าสาธารณะขององค์

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ 19 บ้านห้วยหอย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ 19 บ้านห้วยหอย ต.แม่

ราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ 19 บ้านห้วยหอย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุสมทบเพื่อปับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 19 บ้านห้วยหอย ต.แ

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ 18 บ้านแม่เตียน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ 18 บ้

ราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการขนาด 2.30*2.30 เมตร หมู่ 15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการขนาด 2.30*2.30 เมตร หมู่ 15 ต.

ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน ต.แม่วิน อ.แม่วา

ราคากลางงานก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 8 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ ต.แม่วิน อ.แม

ราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 3 บ้านขุนป๋วยพร้อมค่าแรง จำนวน 3 ชุด พร้อมวางท่อ

ประมาณราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 3 บ้านขุนป๋ว

ราคากลางก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุสมทบเพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 2 บ้านห้วยทราย จำนวน 18 ชุด

ประมาณราคากลางก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุสมทบเพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 2 บ้านห้วยทราย จำน

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลแม่วิน พนังงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหาส่วนตำบลแม่วิน ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน , นายสงกรานต์ ศรีจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เป็นประธานในงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนแม่วิน ครั้งที่ 65

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เป็นประธานในงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเ

อบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วิน 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจัดอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วิน 2558

งานวันเด็กประจำปีพ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจัดงานวันเด็กประจำปีพ.ศ.2558

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2557

พิธีมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว

พิธีมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทำบุญอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตอง

พิธีทำบุญอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตองและมอบเสื้อกันหนาวเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โครงการปลูกป่าและสืบชะตาป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจัดโครงการปลูกป่าและสืบชะตาป่า

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

กลุ่มโรงเรียนแม่วินสามัคคีจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

งานเปิดธนาคารโรงเรียนแม่วินสามัคคี

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมเป็นเกีรยติในงานเปิดธนาคารโรงเรียนแม่วิน

โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางเพื่อการท่องเที่ยว

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางเพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรมถวายเทียนในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

พิธีเปิดถนนสายม่อนยะ-แม่นาจร ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมเปิดถนนสายม่อนยะ-แม่นาจร

การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ ตั้งเสาไฟฟ้าต้นแรก ณ บ้านห้วยหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมกับการไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ ทำการตั้งเสาไฟฟ้าบ้านห้วยหอย

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อำเภอแม่วางร่วมกันจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ลูกปลูกถวายพ่อ"

โครงการเวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ระดับอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดงานโครงการเวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูปประเทสไทย ระดับอำเภอ

โครงการปรองดองเพื่อการปฎิรูปประเทศไทยระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดงานโครงการปองดองเพื่อการปฎิรูปประเทศไทยระดับตำบล

พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะป๊อก

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมกับพนักงานและชาวบ้านตำบลแม่วินเข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการคัดแยกขยะนำร่องบ้านแม่มูต หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับชาวบ้านบ้านแม่มูตจัดโครงการคัดแยกขยะนำร่องในตำบลแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินรับโอนพนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินมีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา

งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในวันที่ 22

โครงการซัมเมอร์หรรษาประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดโครงการซัมเมอร์หรรษาครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22-25 เมษนา

พิธีเปิดหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดพิธีเปิดหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน รับโอน ( ย้าย ) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3 - 5/6ว 1 ตำแหน่ง

งานมหัศจรรย์แม่วาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมจัดซุ้มและเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆในงานมหัศจรรย์แม่วาง ครั้งที่ 6 ประจ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง โรงพยาบ

โครงการกรีนบัส ร่วมใจ ส่งไออุ่น ต้านภัยหนาว

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทชัยพัฒนาเชียงใหม่

ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)

ในภาษาคำเมืองของทางเหนือ "ยี่" แปลว่า สอง และคำว่า "เป็ง" หมายถึง เพ็ญ หรือพระจันทร์เต็มดวง ดังนั้

ข้อแนะนำการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2557

ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

ชี้! สุขภาพจิตดีสัมพันธ์กับสุขภาพกายที่ดีด้วย

ชี้! สุขภาพจิตดีสัมพันธ์กับสุขภาพกายที่ดีด้วย

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่วิน

ตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่วิน ประจำปีงป

ความรู้และแนวทางป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก

ความรู้และแนวทางป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

รณรงค์เบาหวาน

รณรงค์เบาหวาน : ร่วมใจ รู้เตรียม รู้ระวัง รู้สะอาด ลดภัยเบาหวาน

ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี 2554

ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี 2554

เตือนป้องกันภัยหนาว

คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนในการป้องกันภัยหนาว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)

ความรู้ เรื่อง โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก โรคที่มียุงลายเป็นพาหะ

“โรคพิษสุนัขบ้า”

“โรคพิษสุนัขบ้า” อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

โรคมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม

ต้านมะเร็งปากมดลูก

ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก