การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


จำนวนผู้อ่าน : 66

OIT o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

  - การการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุมการสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2567

- รายงานการประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2567 Click Here