ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


จำนวนผู้อ่าน : 43

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

ลำดับ

รายการ

ไฟล์แนบ

1

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Download

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566) คลิกที่นี่