การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


จำนวนผู้อ่าน : 67

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566

 

CLICK HERE -->> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://www.maewin.net/core/nav/165.pdf