ระบบสารสนเทศงานกิจการสภา อบต.


จำนวนผู้อ่าน : 23

ระบบสารสนเทศงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ปี พ.ศ. 2563