แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


จำนวนผู้อ่าน : 191

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิกเพื่ออ่าน -->> คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Click !! ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์

ดาวโหลดไฟล์ PDF : คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่