ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ


จำนวนผู้อ่าน : 84

  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง Clik  

ประกาศ ณ วันที่

รายการ

ดาวน์โหลด

20/05/2567 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/05/2567 ประกาศ !! ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
23/02/2567
แจ้งนัดตรวจรับงานจ้างถนนแอสฟัลท์ ม.11
 
23/02/2567
แจ้งนัดตรวจรับงานจ้างถนนแอสฟัลท์ ม.8
 
23/02/2567
แจ้งนัดตรวจรับงานจ้างถนนแอสฟัลท์ ม.7
14/11/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถนนแอสฟัลท์ ม.10
 
14/11/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถนนแอสฟัลท์ ม.8
 
14/11/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถนนแอสฟัลท์ ม.6
 
14/11/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถนนแอสฟัลท์ ม.4
 
14/11/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถนนแอสฟัลท์ ม.2
 
14/11/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถนนแอสฟัลท์ ม.1
 
29/09/2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

21/09/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถนนคสล. ม.15
 
14/09/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างห้องน้ำ ม.15
 
12/09/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างที่ฌาปนสถาน
 
07/06/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถนนคสล ม.19
07/06/2566 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถนนแอสฟัลท์ ม.19สาย2