ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2565


จำนวนผู้อ่าน : 4

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2565

 

เข้าดูข้อบัญญัติฯ