ประกาศ อบต.แม่วิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ การประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลาและสถานที่

การประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดประกาศ