โครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


จำนวนผู้อ่าน : 1

ขอเชิญร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายขุดดินถมดิน
ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 น. – 16:30 น. ณ หอประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

- เพื่อได้ทราบถึงสาระสำคัญ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงาน

- เพื่อได้ทราบหลักเกณฑ์ แนวทางในการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน การปรับพื้นดินโดยการถมดิน ขุดดินอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมาย

ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

รับจำกัดเพียง 50 คน เท่านั้น !!! ลงทะเบียนทาง Online ผ่านทาง QR-Code หรือ Click คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม Click คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
โทรศัพท์ 053 027777 - 9 ต่อ 18 , 084 9490359