มอบของเครื่องอุปโภค-บริโภคเเก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


จำนวนผู้อ่าน : 1

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางเกศริน  ตุ่นเเก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วิน พร้อม นางจันทร์ฉาย  โนลอย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วิน  นายโต้ง  เเซ่ย่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วิน  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วิน ร่วมด้วยสาธารณสุขอำเภอเเม่วาง  รพสต.วังผาปูน  ลงพิ้นที่เยี่ยมเเละมอบของเครื่องอุปโภค-บริโภค อาทิเช่น ข้าวสาร น้ำดื่ม นม เเพมเพิส เป็นต้น เเก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายในพื้นที่ตำบลเเม่วิน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านเเม่สะป๊อก  หมู่ที่ 9 บ้านสบวิน  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 19 บ้านห้วยข้าวลีบ เเละหมู่ที่ 3 บ้านขุนป๋วย จำนวน 18 ราย

รูปภาพประกอบ