การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


จำนวนผู้อ่าน : 1

วันนี้ (18 ม.ค. 67) นายสงกรานต์ ศรีจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน พร้อมด้วยพนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ในพื้นที่หมู่บ้านตำบลแม่วิน ผลสำรวจปรากฎว่า ในเขตพื้นที่ทั้งหมดมีจำนวนครัวเรือนที่จัดทำขยะเปียกแล้วจำนวน 2,789 ครัวเรือน คิดเป็น 100% ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,789 ครัวเรือน (ตามที่อาศัยอยู่จริง)