ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2565


จำนวนผู้อ่าน : 37

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565