เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๖๘-๐๐๓ สายบ้านม่อนยะ (หย่อมม่อนยะใต้) หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่อนยะ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่ว